TRANSPORT ZWŁOK Z CZECH

prague-1168302_640

Międzynarodowy transport zwłok z Czech organizowany jest w ramach świadczonych przez naszą firmę kompleksowych usług pogrzebowych. W celu rozpoczęcia procedury transportu zwłok z Czech do Polski rodzina zobowiązana jest udzielić naszej firmie upoważnienia notarialnego.
Wszelkie sprawy formalno-prawne związane z przewozem ciała z Czech do Polski wykonywane są przez pracowników naszej firmy. Istnieje możliwość zlecenia naszej firmie wykonania niezbędnych tłumaczeń.

SPROWADZENIE ZWŁOK Z CZECH

Na zlecenie rodziny nasza firma wykonuje również usługi kremacji zwłok na terytorium Czech. Transport zwłok lub urny z prochami wymaga uzyskania zgody Konsula RP z Pragi lub Ostrawy.
Konsultacje telefoniczne udzielane są pod nr + 48 508 154 625