• Międzynarodowy transport zwłok
  • Międzynarodowy transport zwłok
  • Międzynarodowy transport zwłok
  • Międzynarodowy transport zwłok
  • Międzynarodowy transport zwłok
  • Międzynarodowy transport zwłok
  • Międzynarodowy transport zwłok
  • Międzynarodowy transport zwłok

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZWŁOK Z ZAGRANICY

     Firma świadczy usługi pogrzebowe na bardzo wysokim poziomie. Charakterystyczną cechą przedsiębiorstwa jest dbałość o szczegóły, czyli innymi słowy pełen profesjonalizm. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług pogrzebowych. Cieszy się już dużym zaufaniem i uznaniem wśród klientów. Do usług proponowanych przez firmę należy przede wszystkim międzynarodowy transport zwłok z zagranicy, ale również pogrzeby, kremacje. 

     Trzeba przyznać, że międzynarodowy transport zwłok z zagranicy należy do najtrudniejszych zadań, jakie stawiają przed firmą klienci. Dzięki odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom i właściwym pojazdom wykorzystywanym do transportu zwłok, nie stanowi to jednak żadnego problemu. Firma słynie z tego, że międzynarodowy transport zwłok z zagranicy przebiega bez zastrzeżeń, w pełni profesjonalnie. Sprowadzanie zwłok z zagranicy wymaga pewnych formalności, o które rzecz jasna zadba kadra pracownicza firmy. Należy jeszcze dodać, że przewóz zmarłych do Polski jest usługą całodobową. Pracownicy firmy załatwiają wszelkie formalności we właściwych urzędach za granicami kraju. Poza tym firma, która oferuje międzynarodowy transport zwłok z zagranicy współpracuje z ambasadami i konsulatami w innych państwach. Należy także wspomnieć, że zanim nastąpi przewóz zwłok, pracownicy firmy wykonują niezbędne czynności, a zatem balsamację, a jeśli rodzina zmarłego, czyli klienci mają wolę, aby przeprowadzono wówczas także obrządki religijne, firma spełnia ich oczekiwania. Oferowany przez firmę międzynarodowy transport zwłok z zagranicy odbywa się z zastosowaniem trumien o specjalnych konstrukcjach, które są wykonane z najwyższej jakości materiałów.

     Aby międzynarodowy transport zwłok z zagranicy był możliwy, konieczne jest również posiadanie odpowiednich zezwoleń z polskich urzędów. To również należy do kompetencji pracowników firmy. Kadra pracownicza zajmuje się także wyrobieniem dokumentów zagranicznych. Do jej obowiązków należą również konsularne przepustki dla zwłok i prochów, a także wykonanie tłumaczeń aktów zgonu i innych tego typu dokumentów. Poza tym należy dodać, że międzynarodowy transport zwłok z zagranicy odbywa się poprzez transport lotniczy i drogowy. Transport ten dotyczy nie tylko zwłok, ale również prochów zmarłego. Odprawy graniczne, wśród których wyróżnia się odprawy celne i sanitarne, także nie stanowią problemu dla rodziny zmarłego, ponieważ o tę kwestię również zadba firma. Odbiór trumien tudzież urn odbywa się z lotnisk.

     Podsumowując powyższy opis działalności firmy, świadczy ona kompleksowe, a przede wszystkim profesjonalne usługi dotyczące organizowania uroczystości pogrzebowych i międzynarodowego transportu zwłok, przewozu zmarłych z zagranicy, przewozu zmarłych.

     Samo sprowadzenie ciała zmarłego z zagranicy dla rodziny wydaje się niewykonalne. Dlatego też wszelkie procedury załatwia zakład pogrzebowy. Firma oferuje usługi pogrzebowe, międzynarodowy transport zwłok z zagranicy, przewóz zwłok z zagranicy w bardzo dogodnej cenie, co jest rzadkością w przypadku tego typu usług. Po pierwsze, aby dom pogrzebowy mógł rozpocząć procedurę sprowadzania zwłok do kraju, potrzebuje pisemnego upoważnienia krewnego zmarłego. Należy pamiętać o tym, że nie każdy ma prawo do sprowadzenia zwłok z zagranicy. Prawo to ma wyłącznie rodzic, współmałżonek, dziecko, wnuk lub prawnuk, dziadkowie i pradziadkowie, rodzeństwo, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa i powinowaci do pierwszego stopnia pokrewieństwa.

     Jednym z dokumentów, o które zadba zakład pogrzebowy, który oferuje międzynarodowy transport zwłok z zagranicy, przewóz zwłok, przewóz zmarłych, przewóz zwłok z zagranicy, jest zezwolenie starosty powiatu na przewóz zwłok z zgranicy. Żeby je otrzymać, koniecznie należy złożyć wniosek do starosty, który urzęduje w miejscu, gdzie zmarły ma być pochowany. Wniosek ten jest rozpatrywany w ciągu 3 dni. Aby został pozytywnie rozpatrzony, należy dołączyć do niego akt zgonu lub inny dokument, który będzie potwierdzał, że przyczyną śmierci nie była groźna choroba zakaźna. Starosta konsultuje decyzję o wydaniu zezwolenia z powiatowym inspektorem sanitarnym. Za złożenie wniosku starostwo nie pobiera opłat skarbowych, o czym warto wiedzieć.

     Kolejnym urzędem, do którego należy się zgłosić w celu załatwienia formalności pogrzebowych związanych z przewozem zwłok, międzynarodowym transportem zwłok z zagranicy jest konsulat. Do konsulatu na terenie kraju, w którym zmarł krewny, należy się udać wraz z zezwoleniem starosty powiatowego, odpisem aktu zgonu i zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym, że zgon nie nastąpił wskutek choroby zakaźnej. Ten ostatni dokument nie jest konieczny w przypadku przewozu prochów zmarłego. Jeśli zgon nastąpił wskutek wypadku, zabójstwa, samobójstwa, konieczne jest przedstawienie zezwolenia od policji bądź sądu na wywóz zwłok. Jeśli konsul wyda zezwolenie wywiezienia ciała do kraju, możliwe jest przystąpienie do przygotowania ciała zmarłego do transportu.

     Trumna bądź urna jest zabezpieczana przed transportem już w konsulacie i są za to odpowiedzialni pracownicy konsulatu. Firma oferująca międzynarodowy przewóz zwłok z zagranicy, przewóz zwłok, przewóz zwłok z zagranicy pilnuje, aby spełniono wszelkie warunki właściwego przewozu zmarłego. Jeśli zwłoki bądź szczątki są przewożone w trumnie, dom pogrzebowy dba o to, aby transport został wykonany za pomocą metalowych trumien, które dodatkowo są wyposażone w substancję chłonną. Poza tym zakład pogrzebowy hermetycznie zalutuje trumnę, aby zabezpieczyć ciało. Trumna metalowa dodatkowo podczas przewozu jest zamykana w drewnianej skrzyni. Podobnie jest w przypadku urny. Urna również musi być metalowa i należy ją zabezpieczyć podczas transportu w urnie drewnianych. Zakład pogrzebowy dba o to, aby transport zmarłego lub urny z prochami nastąpił maksymalnie w ciągu 72 godzin od otrzymania zezwolenia z konsulatu.

     Ważną rolę w przypadku usługi, jaką jest międzynarodowy przewóz zwłok z zagranicy, przewóz zwłok, przewóz zwłok z zagranicy, pełni również środek transportu. Samochód do przewozu zwłok jest odpowiednio oznakowany. W przypadku przewozu urny z prochami transport jest możliwy za pomocą dowolnego środka transportu drogowego. Nie zawsze jest możliwy międzynarodowy przewóz zwłok z zagranicy, przewóz zwłok, przewóz zwłok z zagranicy drogą lotniczą, ponieważ niektóre linie lotnicze zezwalają jedynie na transport urn z prochami. Jeśli jednak linie lotnicze zezwalają na przewóz zwłok w trumnie, to niekiedy wymagają okazania zaświadczenia balsamowania zwłok oraz innych dokumentów, takich jak zezwolenie na wywiezienie zwłok wydane przez konsulat i akt zgonu.